اطلاعیه تسهیل در شرايط ثبت نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیت های مستمر و غیرپروژه ای وزارت نفت

پيرو اطلاعيه هاي قبلي درخصوص شرايط ثبت نام متقاضيان در سامانه اطلاعاتي فارغ التحصيلان دانشگاهي به آگاهي مي‌رساند، حسب تصميمات متخذه، تمامي كاركنان پیمانکاریِ شاغل در برابر فعاليت هاي مستمر و غير پروژه اي با حداقل 5 سال سابقه كاري در زيرمجموعه صنعت نفت (بر اساس اطلاعات سامانه ساپنا) كه رشته و گرايش هاي تحصيلي آنان ها جزو نيازهاي سازماني اعلام شده در سامانه باشد درصورت دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مي‌توانند با استفاده از تسهيلات سني و معدل تعيين شده به شرح ذيل نسبت به ثبت نام در سامانه اطلاعاتي فارغ التحصيلان دانشگاهي اقدام نمايند:

1- دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي با حداقل معدل 14 و حداکثر 40 سال سن.

2- دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل معدل 15 و حداکثر 43 سال سن.

* ضمناكاركناني كه قبلا در سامانه مذكور ثبت نام نموده اند نيز امكان ويرايش اطلاعات خود جهت ثبت مشخصات اشتغال بكار به صورت پیمانکاری را خواهند داشت. لازم است این دسته از داوطلبان پس از ورود به سامانه، از قسمت ثبت نام/ویرایش مشخصات (http://jadr.mop.ir/EditLogin.aspx) و در بخش مدرك تحصيلي، گزینه مربوطه را انتخاب نمایند.

ايجاد بانك اطلاعاتي داوطلبان متقاضي اشتغال در استان سيستان و بلوچستان

به منظور تأمين بخشي از نيازمنديهاي شركت هاي ملي گاز و پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مستقر در استان سيستان و بلوچستان از ميان نيروي انساني متخصص و شايسته، ايجاد بانك اطلاعاتي فارغ التحصيلان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در دستور كار اين وزارتخانه قرار گرفته است. بدين منظور از كليه دانش آموختگان واجد شرايط و علاقه مند دعوت مي شود نسبت به درج مشخصات و اطلاعات درخواستي در «سامانه اطلاعاتي فارغ التحصيلان دانشگاهي» به آدرس jad.mop.ir اقدام نمايند.

 شايان ذكر است، تأمين نيازهاي نيروي انساني به صورت غير دائم براي سمت/وظايف خاص تخصصي در فرايند عمليات و يا طرحهاي توسعه اي در استان سيستان و بلوچستان (از جمله شهرهاي زابل، نيك شهر، چابهار و زاهدان) از ميان داوطلبان موجود در بانك اطلاعاتي مذكور و از طريق انجام و ارزيابي روانشناختي و مصاحبه هاي فني- تخصصي براساس نوع مشاغل مورد نياز و نيز طي ساير مراحل و تشريفات بكارگيري نيروي انساني طبق مقررات و ضوابط مجري در صنعت نفت انجام مي شود.

نكته مهم: ثبت نام متقاضيان در بانك اطلاعاتي اشاره شده صرفاً جنبه جمع آوري اطلاعات داشته و هيچ تعهدي براي وزارت نفت جهت جذب ثبت نام كنندگان ایجاد نمی کند.

شرايط عمومي، سني، تحصيلي و معدل و اختصاصي:

شرايط عمومي، سني، تحصيلي و معدل و اختصاصي متقاضيان دقيقا مشابه شرايط ذكر شده در دفترچه راهنماي بانك اطلاعاتي فارغ التحصيلان دانشگاهي (بخش هاي 2 تا 6) و ساير اطلاعيه هاي درج شده در پايگاه JAD.mop.ir مي باشد.

رشته هاي تحصيلي مورد نياز:

كليه فارغ التحصیلان مقاطع تحصيلي كارشناسي و کارشناسی ارشد دانشگاههاي داخل و خارج از كشور در رشته و گرايش هاي تحصيلي مندرج در جدول ذيل كه حائز شرايط عمومي و اختصاصي مذكور باشند مجاز به ثبت نام در سامانه خواهند بود:

 

گرایش های مورد نیاز مقطع تحصیلی نام رشته / گرایش
صرفاً گرایش های ذکر شده در
بخش 4 دفترچه راهنما
پایگاه JAD.Mop.ir
(صفحات 8 تا 11)
کارشناسی مهندسی عمران
کارشناسی مهندسی صنایع
کارشناسی مهندسی مکانیک
کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری
کارشناسی مدیریت
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کارشناسی مهندسی برق
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی کامپوتر نرم افزار
کارشناسی مهندسی ایمنی

 

تذكر بسيار مهم:

از آنجايي كه تأمين نيازهاي نيروي انساني صرفاً براي استان سيستان و بلوچستان مي باشد، لذا افرادي كه براساس فرآيند ياد شده بصورت قرارداد مدت معين در مناطق مذكور بكارگيري مي شوند، به هيچ وجه امكان جابجايي يا انتقال به ساير استانها/ مناطق را درطول خدمت نخواهند داشت.

نحوه ثبت نام:

نحوه اعلام تمايل و علاقه مندي داوطلبان به ثبت اطلاعات خود در بانك اطلاعاتي جهت اشتغال در استان سيستان و بلوچستان به شرح ذيل مي باشد:

براي داوطلباني كه قبلا در پايگاه ثبت نام نموده اند:

ورود به پرونده شخصي خود (از طريق صفحه ثبت نام/ويرايش مشخصات) و انتخاب گزينه علاقه مندي به اشتغال در استان سيستان و بلوچستان در قسمت انتهايي صفحه مدرك تحصيلي

براي داوطلباني كه تاكنون در پايگاه ثبت نام ننموده اند:

آماده سازي مدارك مورد نياز سامانه و انجام مراحل ثبت نام و سپس انتخاب گزينه علاقه مندي به اشتغال در استان سيستان و بلوچستان در قسمت انتهايي صفحه مدرك تحصيلي

ضمنا مهلت ثبت نام، از تاریخ 99/6/5 لغايت 99/9/5 مي باشد.

اطلاعیه 1

پيرو اطلاعيه قبلي به آگاهي مي رساند، با عنايت به تصميمات متخذه،حداكثرسن داوطلبان قراردادي مدت موقت شاغل در صنعت نفت در مقطع كارشناسي 40 سال و براي مقطع كارشناسي ارشد 43 در نظر گرفته شده است.

بر اين اساس كليه كاركنان شاغل به صورت قراردادي مدت موقت در زير مجموعه هاي صنعت نفت، در صورت دارا بودن حداقل 5 سال سابقه كاري به صورت قرارداد مدت موقت و مدرك كارشناسي با حداقل 14 و كارشناسي ارشد با حداقل معدل 15 مرتبط با رشته ها و نيازهاي سازماني اعلام شده در سامانه، با رعايت ساير شرايط عمومي و اختصاصي و بهره مندي از تسهيلات سني فوق، ميتوانند نسبت به ثبت نام در سامانه اطلاعاتي فارغ التحصيلان دانشگاهي اقدام نمايند.

اطلاعیه 2

پيرو اطلاعيه هاي قبلي درخصوص شرايط ثبت نام متقاضيان در سامانه اطلاعاتي فارغ التحصيلان دانشگاهي به اطلاع مي‌رساند، حسب تصميمات متخذه تمامي كاركنان شاغل به صورت قرارداد مدت موقت در زيرمجموعه صنعت نفت درصورت دارا بودن حداقل 5 سال سابقه كاري به صورت قرارداد مدت موقت و مدرك تحصيلي كارشناسي با حداقل معدل 14 و كارشناسي ارشد با حداقل معدل 15 مرتبط با رشته ها و نيازهاي سازماني اعلام شده در سامانه با رعايت ساير شرايط عمومي و اختصاصي ثبت نام مي‌توانند نسبت به ثبت نام در سامانه اطلاعاتي فارغ التحصيلان دانشگاهي اقدام نمايند.

ضمناً درخصوص كاركناني كه قبلا نسبت به ثبت نام در سامانه اطلاعاتي فارغ التحصيلان دانشگاهي اقدام نموده بودند نيز امكان ويرايش اطلاعات جهت ثبت مشخصات اشتغال بكار به صورت قراردادي فراهم مي باشد.

اطلاعیه 3

پيرو اطلاعيه تمديد مهلت ثبت نام، به اطلاع متقاضيان مي رساند پس از انجام ثبت نام و دريافت كد رهگيري، امكان ويرايش اطلاعات ( به استثناي كد شهرستان محل سكونت)، صرفاً براي يكبار در سامانه فراهم گرديده است. لذا در صورت تغيير اطلاعات فردي، تحصيلي، زبان انگليسي، ICDL و ... داوطلبان مي توانند با انتخاب گزينه ويرايش اطلاعات از قسمت ثبت نام، نسبت به بروزرساني اطلاعات مربوطه اقدام نمايند.

4 اطلاعیه 

به اطلاع میرساند مهلت ثبت نام  فارغ التحصیلان دانشگاهی در سامانه، تا اطلاع ثانوی تمدید می گردد. شایان ذکر است اطلاعات بیشتر و یا هرگونه تغییر متعاقبا از طریق همین سامانه اعلام خواهد گردید.

اطلاعیه 5

به اطلاع كليه متقاضيان علاقه مند به ثبت نام در بانك اطلاعات فارغ التحصيلان دانشگاهي مي رساند در اين مرحله از فراخوان، سامانه اطلاعاتي فارغ التحصيلان دانشگاهي به منظور ثبت نام متقاضيان علاقه مند و واجد شرايط حداكثر تا تاريخ ۹۸/۱۱/۳۰ فعال خواهد بود. ضمناً اطلاعيه هاي بعدي از طريق همين سامانه اعلام خواهد شد.

اطلاعیه 6

به اطلاع كليه متقاضيان ثبت نام در سامانه اطلاعاتي فارغ التحصيلان دانشگاهي مي رساند، شرط دارا بودن مدرك زبان انگليسي براي داوطلبان فعلا در مرحله ثبت‌نام در سامانه حذف گرديده است و به پذيرفته شدگان نهايي مهلت داده مي-شود تا طي دوره زماني مشخص از زمان انعقاد قرارداد (حداكثر يكساله) نسبت به اخذ مدرك زبان انگليسي با شرايط مورد نظر (شرايط اوليه مندرج در سامانه) اقدام نمايند.لازم به ذكر است تجديد قرارداد با ايشان براي سال آتي منوط به ارايه مدرك زبان انگليسي با شرايط مطروحه خواهد بود.

ضمنا اين سامانه تا تاريخ ۹۸/۹/۱۰ جهت ثبت نام متقاضيان علاقه مند و واجد شرايط فعال خواهد بود.

اطلاعیه 7

به اطلاع متقاضيان ثبت نام در پايگاه اطلاعاتي فارغ التحصيلان صنعت نفت (JAD.mop.ir) مي رساند از تاريخ اين اطلاعيه امكان ويرايش اطلاعات و تصاوير مدارك درخواستي پس از تاييد نهايي ثبت نام وجود نخواهد داشت لذا لازم است داوطلبان پس از حصول اطمينان از واجد شرايط بودن و آماده بودن همه مدارك الزامي، نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمايند. بر اين اساس پس از تاييد نهايي، پرونده ثبت نامي داوطلب، نهايي تلقي گرديده و فرايند بررسي اطلاعات و مدارك بارگزاري شده داوطلبان انجام خواهد شد. شايان ذكر است داوطلباني كه ثبت نام نموده اند 2 هفته (تا پايان روز يكشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۸) مهلت خواهند داشت كه در صورت نقص اطلاعات، نسبت به بروزرساني و ويرايش اطلاعات و مدارك بارگزاري شده خود اقدام نمايند. بديهي است پس از تاريخ ۹۸/۱۰/۸ امكان ويرايش اطلاعات براي اين دسته از ثبت نام كنندگان نيز وجود نداشته و بر اساس اطلاعات بارگزاري شده نسبت به بررسي پرونده آنها اقدام خواهد شد.

اطلاعیه 8

به اطلاع كليه متقاضيان ثبت نام در سامانه اطلاعاتي فارغ التحصيلان دانشگاهي مي رساند، شرط دارا بودن مدرك زبان انگليسي براي داوطلبان فعلا در مرحله ثبت‌نام در سامانه حذف گرديده است و به پذيرفته شدگان نهايي مهلت داده مي-شود تا طي دوره زماني مشخص از زمان انعقاد قرارداد (حداكثر يكساله) نسبت به اخذ مدرك زبان انگليسي با شرايط مورد نظر (شرايط اوليه مندرج در سامانه) اقدام نمايند.لازم به ذكر است تجديد قرارداد با ايشان براي سال آتي منوط به ارايه مدرك زبان انگليسي با شرايط مطروحه خواهد بود.

ضمنا اين سامانه تا تاريخ ۹۸/۹/۱۰ جهت ثبت نام متقاضيان علاقه مند و واجد شرايط فعال خواهد بود.

اطلاعیه 9

درخصوص دانش آموختگان دانشگاه هاي انگليسي زبان معتبر گروه الف خارج از كشور (مندرج در سايت سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري-اداره كل امور دانش آموختگان به نشاني grad.saorg.ir) كه مدارك آنان مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد در حال حاضر ارائه مدرك زبان انگليسي در مرحله ثبت نام در سامانه الزامي نمي باشد.

اطلاعیه 10

با توجه به درخواستهای مکرر داوطلبان و موافقتهای اخذ شده، مهلت ثبت نام داوطلبان در سامانه بانک اطلاعاتی متقاضیان دانشگاهی وزارت نفت، بمدت 2 ماه و تا تاریخ ۹۸/۸/۱۰ تمدید می گردد.

پایگاه اطلاع رسانی سامانه بانک اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاهی
 

به منظور تأمين بخشي از نيازمندي‌هاي آتي شركتهاي اصلي و تابعه وزارت نفت مستقر در استان تهران از ميان نيروي انساني متخصص و شايسته، ايجاد بانك اطلاعاتي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي در دستور كار اين وزارتخانه قرار گرفته است. بدين منظور از كليه دانش‌آموختگان واجد شرايط و علاقه‌مند دعوت مي‌شود تا جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص شرایط عمومی،‌ اختصاصی و رشته گرایش‌های تحصیلی مورد نیاز به پایگاه اینترنتی jad.mop.ir مراجعه و در صورت تمایل از تاریخ ۹۸/۴/۱۰ لغایت ۹۸/۶/۱۰ نسبت به درج مشخصات و اطلاعات درخواستی در "سامانه اطلاعاتي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي" اقدام نمايند.

ضمناً پس از درج اطلاعات درخواستي، در صورت تكميل اطلاعات و مدارك مورد نياز اسامي داوطلبان واجد شرايط اوليه در بانك اطلاعاتي متقاضيان ثبت مي‌شود. شايان ذكر است، تأمين نيازهاي نيروي انساني به صورت غير دائم براي سمت / وظايف خاص تخصصي در ستاد، فرآيند عمليات و يا طرح‌هاي توسعه‌اي در استان تهران از ميان داوطلبان موجود در بانك اطلاعاتي مذكور و از طريق انجام مصاحبه هاي فني- تخصصي و ارزيابي سلامت روانشناختي براساس نوع مشاغل مورد نياز و نيز طي ساير مراحل و تشريفات بكارگيري نيروي انساني طبق مقررات و ضوابط مجري در صنعت نفت انجام مي‌شود.

 

 

 
 
صفحه اصلی
ثبت نام  
دريافت دفترچه راهنما
کد شهرستانها
کد دانشگاهها
کد رشته و گرایشهای تحصیلی